Bảo Mật & Tuyên Bố Cookie

Đối với người dùng đăng nhập vào trang web để nhận dạng cá nhân, thông tin sau được thu thập và lưu trữ.

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác hoặc truy cập trang web của công ty, trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, mã zip và địa chỉ.

Ngân hàng sẽ tự động nhận và ghi lại trình duyệt của bạn và thông tin nhật ký máy chủ, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, thông tin cookie trong trang web này và các yêu cầu lịch sử web của bạn.

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin.

Công ty sẽ thu thập nội dung thông tin được đề cập ở trên.

Công ty có thể sử dụng một số hình ảnh bạn sẽ tải lên trên ARAZEN.vn và chia sẻ chúng trên các tài khoản truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.

Thông tin khách hàng do công ty nắm giữ là bí mật, ngoại trừ:

1. khi công ty có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;

2. khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn với các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu;

3. theo yêu cầu pháp lý, công ty có thẩm quyền để thực hiện pháp luật hoặc tuân thủ các chỉ thị pháp lý, nhưng công ty sẽ cung cấp quyền tài phán thích hợp;

4. trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người sử dụng và công chúng;

5. trong trường hợp các công ty khác cần mở, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong tình huống này.

Trang web chính sách bảo mật được sửa đổi có quyền thay đổi.

Lựa chọn và Opt-Out

Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin khuyến mãi của Công ty, bạn có thể "từ chối" nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi thông tin liên lạc hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho Công ty tại service@ARAZEN.vn.

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn từ chối đăng ký dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ cập nhật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm, tính năng, cải tiến mới, ưu đãi đặc biệt, cuộc thi, sự kiện quan tâm và chương trình khuyến mãi tiếp thị một lần. 

Vào mọi lúc, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội hủy đăng ký khỏi bất kỳ dịch vụ hoặc cập nhật nào mà bạn đã đăng ký, nếu bạn thay đổi ý định. Bất kỳ e-mail nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa liên kết hủy đăng ký tự động dễ dàng để bạn có thể chọn không tham gia đăng ký đó. Chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trong e-mail.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Hoặc Reset password
Chat Facebook
Gọi điện ngay
Hotline: 0934.985.056